psikiyatri

psikiyatri
Psikiyatrinin tarihçesi ve gelişme sürecinin de getirdiği özellikler nedeniyle tanı ve tedavi süreçlerinin bilimsel tıbbi süreçler üzerinden yürümesi özellikle önemlidir.

Polikliniğimizin amacı, ruhsal bakım hizmetlerinin verilmesidir.

Tedavi alanlarımız;

  • Depresyon
  • Duygudurum Bozuklukları
  • Bipolar Bozukluk- Manik Depresif Hastalık
  • Anksiyete-Kaygı Bozuklukları
  • Panik Bozukluk
  • Sosyal Fobi
  • Obsesif Kompulsif Bozukluk-Takıntı Bozukluğu
  • Şizofreni
  • Kişilik Bozuklukları
  • Cinsel İşlev Bozuklukları
  • Alkol ve Madde Bağımlılığı
  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
  • Davranış Bozuklukları
  • Dürtü Bozuklukları
  • Yeme Bozuklukları