radyoloji

radyoloji
Tıp Merkezimizin röntgen departmanı, gerekli bütün cihazlarla donatılmış olup tüm normal vücut organlarının (akciğer, kemik vb.) direkt grafilerinin yanı sıra çift kontraslı tetkikler yapılabilmektedir. Çekilen filmler 3-5 dakikada banyo yaptırılıp hastalarımıza verilebilmektedir.

Ultrasonografinin teşhisteki yerinin tartışılmazlığı herkesçe kabul edilmiştir. Radyoloji Ünitemizde; karaciğer, safra kesesi, böbrekler gibi batın ultrasonografik tetkiklerin yanı sıra yüzeysel incelemeler de yapılmaktadır. Ultrasonografi cihazlarının sahip olduğu yüksek çözünürlük, görüntü kalitesinin mükemmeliyeti tanısal kolaylık sağlamaktadır.

Bölümümüzde hizmet verilen alanlar:

 • Akciğer Grafisi
 • Sinüs (Waters) Grafisi
 • Tek yönlü eklem Grafisi
 • Çift yönlü eklem Grafisi
 • Pelvis (Kalça) Grafisi
 • El-bilek Grafisi
 • Lomber (Bel) Grafisi
 • Servikal (Boyun) Grafisi
 • Meme Ultrasonu
 • Tüm  batın Ultrasonu
 • Yenidoğan Kalça Ultrasonu

RENKLİ DOPPLER

 • Doku ve organların damarsal yapıları ayrıntılı olarak ortaya çıkar. Böylece tüm damarlardaki akım renkli olarak gözlemlenir, hızı ve dokularla ilişkisi tespit edilir.
 • Genel olarak bacak, boyun ve kol damarları incelenir.
 • Gebelikte, annenin ve bebeğin damarsal yapılarında ileri tetkik yapılır.
 • Tümoral olgularda ‘iyi huylu’, ‘kötü huylu’ ayrımını yapmak için kullanılır.