Çiftlerin evlenmeye engel hastalığı bulunmadığını gösterir aşağıdaki testleri yaptırması yasal olarak zorunlu hale gelmiştir.

Bu testler:

  • Kan Grubu (AB0+Rh tayini)
  • Tam Kan
  • Hemoglobin elektroforezi HPLC ile
  • VDRL
  • Anti HCV
  • Anti HIV
  • HBsAg

Çiftler PA Akciğer (Verem Savaş Dispanseri onaylı) ve test sonuçlarını kendi bağlı oldukları yetkili Aile Sağlığı Merkezlerindeki doktorlarına “evlenmelerinde sakınca yoktur” şeklinde “Rapor” haline getirteceklerdir. Bu raporu da nikah memurluğuna ibraz ederek evlilik işlemini gerçekleştirebilirler.