psikiyatri

psikiyatri
Psikiyatrinin tarihçesi ve gelişme sürecinin de getirdiği özellikler nedeniyle tanı ve tedavi süreçlerinin bilimsel tıbbi süreçler üzerinden yürümesi özellikle önemlidir.

Polikliniğimizin amacı, ruhsal bakım hizmetlerinin verilmesidir.

Tedavi alanlarımız;

 • Depresyon
 • Duygudurum Bozuklukları
 • Bipolar Bozukluk- Manik Depresif Hastalık
 • Anksiyete-Kaygı Bozuklukları
 • Panik Bozukluk
 • Sosyal Fobi
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk-Takıntı Bozukluğu
 • Şizofreni
 • Kişilik Bozuklukları
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Alkol ve Madde Bağımlılığı
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Davranış Bozuklukları
 • Dürtü Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları