psikoloji

Sağlık kuruluşumuzda aile ve çift danışmanlığı, ergen ve yetişkin danışmanlık hizmetleri uzman psikoloğumuz tarafından verilmektedir.
John Locke insan zihnini Tabula rasa yani “boş levha” olarak tanımlamıştır. Ona göre zihnimizde doğuştan gelen bir fikir yoktur, hepsi deneyimlerimiz sonucu oluşmuştur. Yaşamdaki tüm deneyimlerimiz zihnimizdeki düşünceleri belirlediğine göre bu deneyimleri algılama ve dönüştürme sürecimiz ne kadar sağlıklıysa psikolojik sağlamlığımız da bir o kadar iyi olacaktır. Psikoterapinin amacı tam da burada başlamaktadır. Terapistin görevi, psikolojik rahatsızlığı olan kişilere bu olumsuz yaşam deneyimlerini anlama, kabul etme ve dönüştürme sürecinde eşlik etmektir.
Ruh sağlığında patolojiler her ne kadar belli başlıklarda toplansa da her insanın kişilik yapısı, yetiştiği aile-toplum ve genetik mirasının ayrı olduğu düşünüldüğünde, tek bir ekole bağlı kalmak yetersiz olacaktır. Merkezimizde psikolojik danışma ve destek süreci, her danışana uygun ve onun ihtiyaçlarını en iyi düzeyde karşılamayı hedef olan bir yaklaşımla sürdürülmektedir. Bu doğrultuda bireylerin yaşadıkları sorunlara yönelik etkin müdahaleler kısa süreli ve çözüm odaklı terapi, bilişsel davranışçı terapi, varoluşçu terapi ile aile ve çift danışmanlıkları yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

BİREYSEL DANIŞMANLIK

 • Panik Atak
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk
 • Depresyon
 • Bipolar Bozukluk
 • Sosyal Fobi
 • Özgül Fobi
 • Fobiler
 • Baş Dönmeleri
 • Majör Depresif Bozukluk
 • Vücut (Beden) Disformik Bozukluğu
 • Yeme Bozuklukları
 • Unutkanlık
 • Kişilerarası İlişkilerde Bozukluklar
 • Kişilik Bozuklukları
 • Duygulanım Bozukluğu – Manik Depresif Hastalığı
 • Agorafobi
 • İlaç bağımlılığı
 • Uyku Sorunları
 • Hipokondriazis (Hastalık Hastalığı)
 • Tükenmişlik Sendromu

gibi temel psikolojik sorunlar ya da henüz bir bozukluk derecesine ulaşmamış olan, fakat kişinin yaşamında onu mutsuz eden, yaşamsal işlevselliğini bozan ve hayattan zevk almasının önüne geçen bazı yaşam olayları ve bu olayların kişi üzerindeki etkileri psikolojik danışma sürecinde ele alınmaktadır.

AİLE ve ÇİFT DANIŞMANLIĞI

 • Aile İçi İlişki ve İletişim Problemleri
 • Aile İçi Çatışma ve Stres
 • Anne-Baba Tutumları
 • Evlilik ve İlişkilerde Uyum Sorunları
 • Boşanma, Aldatma ya da Ayrılma
 • İlişkilerde Bağlanma Sorunları
 • Evlilik Öncesi  İlişki Problemleri
 • İlişkilerde Kıskançlık
 • Ailede yas, kayıp ve travmalar
 • Duygusal istismar, ihmal ve şiddet
 • Ailelerde ekonomik problemler
 • Aile yaşamında değişiklikler (iş değişikliği, taşınma vb.)
 • Evlat edinme, üvey ebeveyn/çocuk ilişkiler

ERGEN DANIŞMANLIĞI

 • Sınav Kaygısı
 • Okul Zorlukları
 • Anksiyete
 • Ergenlikte Dönemine İlişkin Sorunlar ve Riskli Davranışlar
 • Tırnak Yeme
 • Uyku Sorunları
 • Yeme Sorunları
 • Akademik Başarısızlık
 • Tikler
 • İnatçılık
 • Saldırganlık ve Dürtü Kontrol Sorunları
 • Yalan Söyleme
 • Dikkat Eksiliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Fobiler
 • Bilgisayar ve İnternet Bağımlılığı
 • Akran İlişkileri, Uyum ve Davranış Problemleri
 • Özgüven ve Yeterlilik Sorunları
 • Ağlama ve Öfke Nöbetleri

PSİKOLOJİK TESTLER

Ergenlere Uygulanan Psikolojik Testler

 • Bir İnsan Çiz ve Bir Aile Çiz Testi
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Raven İlişki Kurma Yeteneği Testi
 • Cattell Zeka Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Öğrenme Stilleri Testi
 • Duygusal Zeka Envanteri
 • Teele Çoklu Zeka Envanteri

Yetişkinlere Uygulanan Psikolojik Testler

 • Scl 90 Belirti Tarama Testi
 • Beck Depresyon Testi
 • Beck Anksiyete Testi
 • Maudsley Obsesif Kompulsif Testi (Takıntı Hastalığı)
 • Liebowitz Sosyal Fobi Ölçeği
 • Maternal Bağlanma Ölçeğim Testi
 • Çoklu Zeka Envanteri Testi
 • Değerlerin Tetkiki Testi
 • Raven İlişki Kurma Yeteneği Testi